Skip navigation

İtalya Başbakanı'nın Lizbon'a Devlet Ziyareti, Temmuz 2020

elçilik servisi kişisel güvenlik

8 Temmuz'dan itibaren 9 Temmuz 2020'ye kadar Lizbon'a bir devlet ziyaretine başarıyla eşlik ettik.

8 Temmuz - 9 Temmuz 2020 tarihleri arasında İtalya Başbakanı'na Lizbon / Portekiz bölgesel hükümetindeki resepsiyona eşlik ettik.

İtalyan ve Portekiz hükümetleri bir kez daha zırhlı Audi A8 Security ürünündeki Avrupa çapında sürüş servisimize güveniyor.

VIP-Mobile_Staatsbesuch.jpg
VIP-Mobile_Europe.jpg
Back